Zodpovedáme za kvalitu tréningov a bezpečnosť Vašich detí

Výkonný výbor klubu IBFF FIT KIDS Slovakia

Františka Nemcová

Prezident IBFF FIT KIDS Slovakia

Silvia Belánová

Revízor IBFF FIT KIDS Slovakia

Anna Klingová

Štatutár IBFF FIT KIDS Slovakia
+