Staňte sa jedným z nás

Reprezentanti IBFF FIT KIDS Slovakia

Reprezentanti - Dorast


Gabriella Szaboová

Reprezentant IBFF FIT KIDS Slovakia

Sára Kiššová

Reprezentant IBFF FIT KIDS Slovakia

Reprezentanti


Sofia Derianová

Reprezentant IBFF FIT KIDS Slovakia

Kristína Kusnyírová

Reprezentant IBFF FIT KIDS Slovakia

Tamarka Antolová

Reprezentant IBFF FIT KIDS Slovakia

Melissa Feduzi

Reprezentant IBFF FIT KIDS Slovakia

Kategória A


Ema Júlia Karková

Kategória A

Sophia Chynoradská

Kategória A

Lea Kusnyírová

Kategória A

Laura Mia Mati

Kategória A

Nina Kováčová

Kategória A

Kategória B


Viktória Basová

Kategória B

Tamara Dzúrová

Kategória B

Lejla Dzurušová

Kategória B

Kategória C


Tatiana Petríková

Kategória C

Katka Šebejová

Kategória C

Elka Škodyová

Kategória C

Darci Ellen Fedorčák

Kategória C

Sandra Petríčková

Kategória C

Vychovali sme


Tamarka Petríková

Kategória A

Ema Timková

Reprezentant IBFF FIT KIDS Slovakia

Karolína Takáč

Kategória A

Michaela Belušárová

Kategória C
+