Vašim deťom odovzdávame to najlepšie z nás

Tréneri klubu IBFF FIT KIDS Slovakia

Františka Nemcová

Hlavný tréner IBFF FIT KIDS Slovakia
Tréner všeobecnej gymnastiky SGF

Silvia Belánová

Reprezentačný tréner IBFF FIT KIDS Slovakia
Tréner všeobecnej gymnastiky SGF

Anna Klingová

Tréner tanečnej prípravy a baletu IBFF FIT KIDS Slovakia
+